Rastlinná výroba
Živočíšna výroba
Mimoprodukčné aktivity
Služby
Dokumenty na stiahnutie


Združenie agropodnikateľov,
družstvo


Veľká Komárňanská 5
941 31 Dvory nad Žitavou

tel.: 035 / 6484 204
fax: 035 / 6484 204
      Hlavná stránka   |   O firme   |   Fotogaléria   |   Kontakt


Živočíšna výroba


Chov hovädzieho dobytka

Farma dojníc - prevádzka je nepretržitá, s uzatvoreným obratom stáda. Chov HD sa vykonáva v prízemných objektoch - vzdušných stajniach.
Jedná sa o prístrešky, kde sú dojnice ustajnené na hlbokej podstielke
počas celého roka.


Slovenský strakatý dobytok
Charakteristika plemena
Slovenský strakatý dobytok je plemeno s kombinovanou úžitkovosťou. V praxi to znamená, že zvieratá dosahujú vyrovnanú mäsovú aj mliekovú úžitkovosť. Dobytok vznikol krížením pôvodných plemien – sivohnedého karpatského a červeného dobytka s prímesou stepného dobytka, s bernským a simentálskym plemenom.
Naše národné plemeno – slovenský strakatý dobytok – je veľkého telesného rámca. Kravy dosahujú hmotnosť 600 až 800 kilogramov, dospelé býky majú potenciál dorásť až do hmotnosti 1 200 a viac kilogramov. Silná konštrukcia, pevná stavba tela spolu s vysokou odolnosťou, dobrým zdravím a vysokou plodnosťou ho radia na významné miesta u mnohých chovateľov dobytka. Jeden zo základných rozlišovacích znakov plemena je jeho sfarbenie. Ako už samotný názov plemena napovedá, ide o plemeno strakatej farby. Dobytok má po celom tele rozsiahle škvrny žemľovožltej farby. Odtieň škvŕn môže prechádzať až do červenostrakata. Hlava, podbrušie a končatiny sú biele, čo je pozostatok z kríženia so simentálskym dobytkom.

Úžitkové vlastnosti
V porovnaní s obdobím, kedy sa začalo so šľachtením kráv na mliekový typ, sa úžitkovosť zvýšila v priemere o viac ako dvetisíc kilogramov. V súčasnosti máme medzi radmi chovateľov špičky, ktoré dosahujú v chovoch viac ako 7000 kg nadojeného mlieka za jednu laktáciu. Štandard, ktorý uvádza Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka (ZCHSSD), hovorí o úžitkovosti 5 500 až 6 000 kg mlieka za jednu laktáciu u prvôstky, u starších kráv to je 6 500 až 7 500 kg mlieka.
Mäsový typ je charakteristický dobrou výkrmovosťou do hmotnosti 600 až 650 kg. Priemerný denný prírastok je 1 200 až 1 300 gramov. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa v šľachtení slovenského strakatého začali využívať plemená ako fleckvieh alebo montbeliárde. Zámerom zušľachťovacieho kríženia slovenského strakatého dobytka je dosiahnutie vysokovýkonného typu s kombinovanou úžitkovosťou simentalizovaného charakteru.
Chov ošípaných

V súčasnosti družstvo chová ošípané na hlbokej podstielke s produkciou 500 ton bravčového mäsa ročne. Produkčná prevádzka je naskladňovaná nakúpenými odstavčatami od jedného zmluvného dodávateľa.
Rastlinná výroba  |  Živočíšna výroba  |  Mimoprodukčné aktivity  |  Služby
Dokumenty na stiahnutie  |  O firme  |  Fotogaléria  |  Kontakt

Copyright © 2007 Združenie agropodnikateľov, družstvo