Rastlinná výroba
Živočíšna výroba
Mimoprodukčné aktivity
Služby
Dokumenty na stiahnutie


Združenie agropodnikateľov,
družstvo


Veľká Komárňanská 5
941 31 Dvory nad Žitavou

tel.: 035 / 6484 204
fax: 035 / 6484 204
      Hlavná stránka   |   O firme   |   Fotogaléria   |   Kontakt


Služby


služby pre rastlinnú výrobu

nákladná doprava

opravy poľnohospodárskych strojov

porážka hovädzieho mäsa a ošípaných z vlastnej produkcie

výroba a predaj kŕmnych zmesí

organizovanie kultúrnych a športových podujatí


Prevádzka sklady a Výrobňa kŕmnych zmesí okrem primárnych odvetví základnej výroby, zabezpečuje cestou služieb a pomocných činností skladovanie obilia a výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu v živočíšnej výrobe a silne ovplyvňujú zdravotný stav hospodárskych zvierat a tým sledované ukazovatele výroby a ekonomiky v danom odvetví.


Rastlinná výroba  |  Živočíšna výroba  |  Mimoprodukčné aktivity  |  Služby
Dokumenty na stiahnutie  |  O firme  |  Fotogaléria  |  Kontakt

Copyright © 2007 Združenie agropodnikateľov, družstvo