Rastlinná výroba
Živočíšna výroba
Mimoprodukčné aktivity
Služby
Dokumenty na stiahnutie


Združenie agropodnikateľov,
družstvo


Veľká Komárňanská 5
941 31 Dvory nad Žitavou

tel.: 035 / 6484 204
fax: 035 / 6484 204
      Hlavná stránka   |   O firme   |   Fotogaléria   |   Kontakt


Rastlinná výroba

Základným výrobným zameraním, od ktorého sa odvíjajú ostatné činnosti,
je hospodárenie na pôde.


Združenie agropodnikateľov, družstvo uplatňuje systém minimalizovaného spracovania pôdy. Výmera poľnohospodárskej pôdy je 5 570 ha.
I napriek rokom s extrémne nízkym úhrnom zrážok (roky 2000, 2003 a 2012), podnik hospodári v celkovo
priaznivých klimatických podmienkach.

Klimatické podmienky:

Priemerná denná teplota:10 °C
Úhrn zrážok za vegetačné obdobie:290-330 mm
Slnečný svit vo vegetačnom období (IV. - IX. mesiac):1500-1600 hodín
Priemerná ročná teplota:9,9 °C
Nadmorská výška:110-125 m.n.m


Uvedené údaje dávajú priestor širokej pestovateľskej škále jednoročných, viacročných a trvalých kultúr. Vysoký stupeň intenzity výroby a dosahovaných úrod u hustosiatych obilnín v priemere 6 t/ha, kukurica na zrno 7 t/ha, olejnín 3 t/ha, jednoročných a viacročných krmovín je zúročením vynaložených biologických a technických vstupov, vysokej odbornosti riadiacich a výkonných pracovníkov.Rastlinná výroba  |  Živočíšna výroba  |  Mimoprodukčné aktivity  |  Služby
Dokumenty na stiahnutie  |  O firme  |  Fotogaléria  |  Kontakt

Copyright © 2007 Združenie agropodnikateľov, družstvo