Rastlinná výroba
Živočíšna výroba
Mimoprodukčné aktivity
Služby
Dokumenty na stiahnutie


Združenie agropodnikateľov,
družstvo


Veľká Komárňanská 5
941 31 Dvory nad Žitavou

tel.: 035 / 6484 204
fax: 035 / 6484 204
      Hlavná stránka   |   O firme   |   Fotogaléria   |   Kontakt


Dokumenty na stiahnutieDaňová licencia na predaj prebytku poľnohospodárskych produktov

Situácia v chove koní na Slovensku

Návrh na oživenie prvovýroby na hospodárskych dvoroch

Opatrenia na riešenie krízovej situácie v odbyte surového kravského mlieka

Súčasná kondícia stavu roľníkov v trhových podmienkach


Kritériá na hodnotenie a odmeňovanie vedúcich
a administratívnych zamestnancov:


Kritéria na hodnotenie

Tabuľky na rok 2010

Anketový lístok
Rastlinná výroba  |  Živočíšna výroba  |  Mimoprodukčné aktivity  |  Služby
Dokumenty na stiahnutie  |  O firme  |  Fotogaléria  |  Kontakt

Copyright © 2007 Združenie agropodnikateľov, družstvo